Regler & Villkor

1. Regler

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att efterfölja dessa regler och villkor, alla relevanta lagar och regler och godtar att du är ansvarig för efterlevnad av alla regionala lagar. Om du inte godtar alla villkor får du inte använda denna sida. Materialet på denna sida skyddas av relevanta lagar för varumärken och upphovsrätt.

2. Friskrivning

Materialet på den här webbplatsen tillhandahålls som sådan. Webbplatsen gör inga garantier, uttryckligen eller implicit och friskriver alla andra garantier, inkluderat utan begränsning implicita garantier eller villkor för säljbarhet, passande för ett specifikt ändamål eller icke-intrång på intellektuella rättigheter eller andra rättigheter. Vidare ger denna webbplats inga garantier rörande hur exakt informationen på webbplatsen är, troliga resultat eller pålitlighet beträffande materialet på webbplatsen eller på annat sätt relaterat material eller sidor länkade till sidan.

3. Begränsningar

Under inga omständigheter kommer denna webbplats eller dess leverantörer vara skyldiga för några skador, inkluderat, utan begränsning, skador för dataförlust eller vinst på grund av avbrott som uppstår ur användandet eller hinder från att använda materialet på denna webbplats och internetsida, även om webbplatsen eller en auktoriserad representant för denna webbplats har informerats verbalt eller i skrift om möjligheten för sådan skada. Eftersom vissa juridiska distrikt inte tillåter begränsningar på implicita garantier eller begränsningar på skyldighet för konsekventa eller oförutsedda skador gäller eventuellt dessa begränsningar inte för dig.

4. Revisioner and Fel

Materialen som förekommer på denna webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Denna webbplats garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Denna webbplats kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. Denna webbplats kommer dock inte göra några åtaganden att uppdatera materialet.

5. Länkar

Denna webbplats har inte granskat alla hemsidor som är kopplade till dess webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet på en sådan länkad hemsida. Införandet av en länk innebär inte godkännande av denna hemsida. Användning av sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

6. Ändringar i Användarvillkoren

Denna webbplats kan revidera dessa villkor för användning av sin webbplats när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Villkor för användning.

7. Lokala Lagar

Denna webbplats är inte avsedd att användas av någon person i något land där sådan användning skulle strida mot lokala lagar och bestämmelser. Det åligger besökare på denna webbplats att ta reda på villkoren för och följa alla lokala lagar eller förordningar som de eller affärerna de åtar omfattas av.

8. Mäklarens Regler & Villkor

När du registrerar med denna webbplats godkänner du villkoren för varje mäklare som du använder. Det är ditt eget ansvar att läsa och förstå deras villkor. Vi erbjuder endast gratis handelsprogramvara. Insättningar som används för handel görs med mäklaren och deras villkor gäller för dig.

Sekretesspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss. Därför har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och lämnar ut personuppgifter. Följande text beskriver vår integritetspolicy.

  • Före eller vid tidpunkten för insamlandet av personlig information, kommer vi att identifiera de ändamål för vilka uppgifterna samlas in.
  • Vi kommer enbart att samla in och använda din personliga information i syfte att uppfylla de ändamål som specificerats av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte inhämtar samtycke från den berörda personen eller vad som krävs enligt lag.
  • Vi kommer endast behålla personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla dessa ändamål.
  • Vi kommer att samla in personlig information med lagliga och rättvisa medel och, i förekommande fall, med vetskap eller samtycke av den berörda individen.
  • Personuppgifterna bör vara relevanta för de ändamål för vilka de ska användas, och, i den mån det är nödvändigt för dessa ändamål, bör vara korrekta, fullständiga och uppdaterade.
  • Vi kommer genom rimliga säkerhetsåtgärder att skydda personlig information mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
  • Vi kommer att göra information om vår policy och praxis tillgänglig för kunderna i samband med hanteringen av personuppgifter.
  • Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personuppgifter skyddas och underhålls.